samn.dk
Digital fjernaflæst måler

Hvorfor skal jeg have ny vandmåler?

Alle vandmålere i vores forsyningsområde skal skiftes

Hen over de næste år vil Samn Forsyning sammen med vores samarbejdspartner Saint-Gobain IOT Solutions udskifte alle vandmålere i vores forsyningsområde.

17.500 målere skiftes over de kommende år. Analoge eller halvautomatiske målerenheder bliver fuldt digitale, så vores kunder på daglig basis kan følge det konkrete vandforbrug.

De nye målere kan fjernaflæses digitalt og det har for dig som kunde bl.a. følgende fordele:

 • Digital aflæsning
  Med din nye fjernaflæste vandmåler skal du ikke længere aflæse din vandmåler til os. Vandmåleren sender automatisk besked til os om, hvor meget vand du har brugt. 
  Det er dog stadig dit ansvar, at holde øje med din vandmåler.

 • Se dit forbrug online
  For at følge dit vandforbrug og eventuelt opdage uønsket brug, kan du besøge MinForsyning

 • Alarm
  Mulighed for alarm i tilfælde af brud på din vandinstallation eller et løbende toilet. Læs mere her.

Men der er også andre fordele. 

Med fjernaflæste digitale vandmålere har Samn Forsyning bedre muligheder for at finde utætheder i de vandledninger, der sender vandet ud til vores forbrugere. Det vil optimere renoveringen af vandledningerne og bidrage til at nedbringe spild af drikkevand. På den måde støtter det op om vores arbejde med FN’s verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet.