samn.dk

Spørgsmål og svar

For spørgsmål om booking af tid for udskiftning af den nye vandmåler, skal du ringe til Eltels kundeservice på tlf. 8813 5857 mandag til torsdag fra kl. 7:30-15:30 og fredag fra kl. 7:30-15:00.

Har du yderligere spørgsmål til de nye vandmålere, er du også altid velkommen til at kontakte os på maalerskift@samn.dk eller på 7626 8700. 

Er du itvivl om du får drikkevand fra Samn Forsyning (Horsens Vand), og dermed skal have skiftet måler, kan du slå din adresse op her. (siden åbnes på www.samn.dk) 

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte Samn Forsyning på maalerskift@samn.dk eller på telefon 7626 8700

Spørgsmål om booking, udskiftning af måler og den nye vandmåler rettes til Eltel Networks A/S på tlf. 8813 5857 mandag til torsdag fra kl. 7:30-15:30 og fredag fra kl. 7:30-15:00.

Har du efter et målerskift behov for at tale med Eltel Networks udenfor åbningstiden, er telefonummeret på deres vagt 8813 5850. 

Hvis dit problem skyldes egen installation, skal du kontakte en ekstern VVS-installatør. 

Du skal sørge for at din vandinstallation er klar til udskiftning af din vandmåler. Du skal afprøve lukkehanerne og sørge for fri adgang til vandmåleren. Se også vores film om, hvordan du gør klar til målerskift.

Sørg for disse tre ting, før vi kommer for at skifte din måler:

 1. Tjek at der ikke er tæringer eller rust på rørene omkring måleren. De skal kunne holde til montørens arbejde, når han skifter måler. 
 2. Test at dine lukkehaner før og efter måleren fungerer og lukker tæt. Se nederst på siden, hvordan du tester lukkehaner.
 3. Sørg for, at der er nem adgang og god plads til at arbejde omkring vandmåleren. Tøm fx skabe eller flyt vaskemaskine, hvis de er i vejen for måleren.

Hvis disse ting er i orden, kan vi let skifte din måler.

Kontakt en VVS'er, hvis din installation ikke lever op til de tre krav herover.

Sådan tester du dine lukkehaner:

 1. - Først skal du åbne for en vandhane tæt ved måleren. 
  - Luk derefter den ene lukkehane før måleren, så viseren på måleren stopper. 
  - Tjek at vandet ikke længere løber i den vandhane, du åbnede.
  - Luk op for lukkehanen igen.
   
 2. - Luk derefter den anden lukkehane efter måleren, så målerens viser stopper.
  - Tjek at vandet ikke længere løber i vandhanen. 
  - Luk op for lukkehanen igen. 
   
 3. - Hvis du ikke kan lukke for vandet med begge lukkehaner, eller hvis de er utætte, skal du kontakte en autoriseret VVS'er og få repareret dem, før vi kan skifte din måler.

Du skal sørge for, at lukkehanerne omkring vandmåleren fungerer, når vi kommer for at skifte måleren. Dvs. at montøren kan lukke for vandtilførslen både før og efter vandmåleren og at de lukker tæt. Se her hvordan du tester lukkehanen) (Åbner film)

Hvis en lukkehane ikke fungerer eller er utæt, skal du kontakte en VVS'er for at få den repareret.

Hvis ikke lukkehanen fungerer, kan vi ikke skifte din måler - så den skal repareres før din aftale med målermontøren.

I visse installationer er der kun én lukkehane ved vandmåleren. Det er OK - vi kan godt skifte din måler alligevel. Men da det er et lovkrav at have to lukkehaner, vil vi anbefale dig at få lavet en ekstra lukkehane næste gang, der bliver arbejdet på installationen. 

Det kan betyde, at der løber vand ud ved målerskiftet. Er det et problem ved dig anbefales det, at du sætter en spand eller lægger et håndklæde. 

Samn Forsyning har indgået aftale med Saint-Gobain, om levering af digitale fjernaflæste målere. Det vil være firmaet Eltel Networks A/S, som vil håndtere udskiftningen af målerne.

Montøren har synligt Samn Forsyning og Eltel-logo på tøj og bil. Montøren har desuden et ID-kort fra Samn Forsyning, som han kan vise på forlangende.

Du vil modtage et brev fra Eltel med et forslag til et tidspunkt til målerskift. Du kan efterfølgende selv gå ind og ændre tiden. Har du spørgsmål rettes de til Eltels kundeservice på tlf. 8813 5857 mandag til torsdag fra kl. 7:30-15:30 og fredag fra kl. 7:30-15:00. 

De nye målere kan fjernaflæses digitalt, og det har flere fordele: 

 • Med din nye fjernaflæste vandmåler skal du ikke aflæse din måler. Vandmåleren sender automatisk besked til os om, hvor meget vand du har brugt.
 • Du får adgang til et online system, hvor du kan kontrollere og følge dit reelle forbrug løbende.
 • Mulighed for alarm i tilfælde af brud på din vandinstallation, vandrør, jordledninger eller et løbende toilet.

Men der er også andre fordele. Med fjernaflæste digitale vandmålere har Samn Forsyning bedre muligheder for at finde utætheder i forsyningsledningerne Det vil optimere renoveringen af vandledningerne og bidrage til at nedbringe spild af drikkevand. På den måde støtter det også op om vores arbejde med FN’s verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet.

Du skal ikke bekymre dig om strømforsyning til måleren. Vandmåleren kører på batteri med mange års levetid. Forventet levetid for batteriet er ca. 15 år.

Hvis der opstår et forbrug, der udløser en alarm, vil du se en "advarselstrekant" blinke på displayet under tallene på din vandmåler.

 • Lækagealarmen aktiveres, når din vandmåler i mindst ét døgn registrerer konstant vandforbrug på din adresse, uden perioder med inaktivitet. Dette kan indikere utætte vandhaner, et løbende toilet eller andre kontinuerlige vandforbrugssituationer. Hvis du har husdyr eller bruger vand til andre formål, kan det også forklare, hvorfor lækagealarmen udløses.
   
 • Hvis dit vandforbrug overstiger målerens kapacitet, vil alarmen gå i gang. Dette kan være tegn på en betydelig brug af vand og over målerens kapacitet i mere end en halv time. Dette kan forekomme, for eksempel når du fylder en swimmingpool, vander haven eller ved et uheld lader en vandslange være tændt.
  Hvis denne alarm kommer ofte, anbefaler vi, at du kontakter os for at få en større målerinstallation.  

For at kontrollere om der er et uønsket vandforbrug, anbefaler vi følgende trin:

 • Tjek om der er et toilet, der siver eller løber konstant.
 • Undersøg om din toiletcisterne fylder hele tiden. Hvis det sker, løber dit toilet og det skal repareres.
 • Inspektion af vandhaner, både indendørs og udendørs.
 • Kontroller om alle dine vandhaner er helt lukkede og ikke drypper. Eventuelle lækager skal udbedres for at undgå spild.
 • Undersøg om der er synlige lækager fra rør eller ventiler i dit hjem. Især omkring varmtvandsbeholdere, håndvaske og lignende områder. Hvis du ser vanddråber eller fugt, er det vigtigt at få det tjekket og repareret.
 • Hvis du ikke kan finde eller stoppe årsagen til det øgede vandforbrug selv, kan det indikere en skjult rørskade. I så fald anbefaler vi at kontakte en autoriseret VVS-installatør.
 • Hvis du allerede kender årsagen til det øgede forbrug, som f.eks. en glemt vandhane eller et løbende toilet, er det vigtigt at rette det hurtigt for at undgå spild. Uanset hvad, er det en god idé at holde øje med din vandmåler regelmæssigt for at opdage eventuelle problemer i tide.

For at følge dit vandforbrug og eventuelt opdage uønsket brug, kan du besøge MinForsyning. På MinForsyning kan du også få adgang til dine fakturaer.

Du kan logge ind på MinForsyning med MitID eller ved at bruge din e-mail og adgangskode.

Du kan vælge den ønskede tidsperiode, f.eks. pr. time og analysere, om forbruget er konstant eller om der er udsving, der potentielt kan indikere lækager eller andre problemer. 

Eltel Networks A/S står for at skifte din vandmåler på vegne af Samn Forsyning. 

Du skal bekræfte eller ændre din booking ved at logge ind på booking.eltel.dk og indtaste:
ID: «Username» og kode: «Passcode». (Koderne finder du i det brev som du har modtaget fra os)

Passer tidspunktet dig dårligt, kan du ændre tiden, når du er logget ind.

For spørgsmål kan du ringe til Eltels kundeservice på tlf. 8813 5858 mandag til torsdag fra kl. 7:30-15:30 og fredag fra kl. 7:30-15:00.

Målerskiftet tager ca. 20 minutter, og der vil være lukket for vandet, imens skiftet foregår. 

Hvis måleren er placeret i en målerbrønd med fri adgang, vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt på tlf. 8813 5858. I det tilfælde behøver du nemlig ikke at være hjemme på udskiftningstidspunktet. 

 

Som udgangspunkt ingen, da alle data er pakket ind i meget høj sikkerhed og kryptering.

Men de ansvarlige ved os og systemadministrationen ved vores samarbejdspartner Saint-Gobain, kan selvfølgelig se de enkelte målere og deres status, og ikke mindst hvis der opstår alarmer.

Netværksleverandøren, der drifter netværket for kommunikation, kan ikke se de enkelte data, de kan kun se, at der er “hul igennem”.

Nej, det er et lovkrav at alle vandmålere indimellem skal udskiftes for at sikre deres funktion.

Samn Forsyning har valgt at overgå til digitale fjernaflæstning og derfor skiftes alle målere. 

Har du særlige udfordringer i forhold til udskiftningen af din vandmåler, så kontakt os på maalerskift@samn.dk

Skulle vandmåleren miste kontakten til nettet, så gemmer selve vandmåleren på flere måneders aflæsninger og målerstand kan altid aflæses på displayet.
Når den så får “kontakt igen” til nettet sender måleren sin statusaflæsning.

En af årsagerme til, at der mistes radio-kontakt til vandmålere, kan være, hvis målerbrønden er fyldt med grundvand, da vandet vil dæmpe radiosignalet. 

Men i det tilfælde at radiosignalet forsvinder for en periode, da vil systemet opdage efter max. 8 timer, at din måler er faldet ud, og så får systemet en data-alarm.

Når montøren skifter din vandmåler, tages der et billede af den gamle måler.
Montøren udfylder et skema med adresse, målernumre, det gamle og det nye, og målerstand for den gamle vandmåler noteres.

Montøren lægger som kvittering på udskiftningen et brev i din postkasse efter endt montering, hvor på der er noteret det gamle målernummer og hvad den stod på. 

Montøren sender os materialet inkl. billedet af den gamle måler og den nye måler registreres på den aktuelle adresse.

Du får din regning helt som du plejer. 

Du modtager en aconto-regning for dit vandforbrug og afledning af spildevand to gange om året:

 • Årsafregning med 1. aconto udsendes i første kvartal af året. 

 • 2. aconto-regning udsendes i september.

På årsopgørelsen er det foregående års forbrug opgjort i forhold til de indbetalte aconto beløb. Hvis dit forbrug overstiger aconto-betalingerne, vil regningen være højere end seneste aconto-regning. Hvis dit forbrug omvendt har været mindre end aconto-betalingerne, bliver regningen mindre.  

Skønner du eller Samn Forsyning, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug, kan acontobeløbet ændres.

Er du itvivl om du får drikkevand fra Samn Forsyning (Horsens Vand), og dermed skal have skiftet måler, kan du slå din adresse op her. (siden åbnes på www.samn.dk) 

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte Samn Forsyning på maalerskift@samn.dk eller på telefon 7626 8700

Spørgsmål om booking, udskiftning af måler og den nye vandmåler rettes til Eltel Networks A/S på tlf. 8813 5857 mandag til torsdag fra kl. 7:30-15:30 og fredag fra kl. 7:30-15:00.

Har du efter et målerskift behov for at tale med Eltel Networks udenfor åbningstiden, er telefonummeret på deres vagt 8813 5850. 

Hvis dit problem skyldes egen installation, skal du kontakte en ekstern VVS-installatør. 

Du skal sørge for at din vandinstallation er klar til udskiftning af din vandmåler. Du skal afprøve lukkehanerne og sørge for fri adgang til vandmåleren. Se også vores film om, hvordan du gør klar til målerskift.

Sørg for disse tre ting, før vi kommer for at skifte din måler:

 1. Tjek at der ikke er tæringer eller rust på rørene omkring måleren. De skal kunne holde til montørens arbejde, når han skifter måler. 
 2. Test at dine lukkehaner før og efter måleren fungerer og lukker tæt. Se nederst på siden, hvordan du tester lukkehaner.
 3. Sørg for, at der er nem adgang og god plads til at arbejde omkring vandmåleren. Tøm fx skabe eller flyt vaskemaskine, hvis de er i vejen for måleren.

Hvis disse ting er i orden, kan vi let skifte din måler.

Kontakt en VVS'er, hvis din installation ikke lever op til de tre krav herover.

Sådan tester du dine lukkehaner:

 1. - Først skal du åbne for en vandhane tæt ved måleren. 
  - Luk derefter den ene lukkehane før måleren, så viseren på måleren stopper. 
  - Tjek at vandet ikke længere løber i den vandhane, du åbnede.
  - Luk op for lukkehanen igen.
   
 2. - Luk derefter den anden lukkehane efter måleren, så målerens viser stopper.
  - Tjek at vandet ikke længere løber i vandhanen. 
  - Luk op for lukkehanen igen. 
   
 3. - Hvis du ikke kan lukke for vandet med begge lukkehaner, eller hvis de er utætte, skal du kontakte en autoriseret VVS'er og få repareret dem, før vi kan skifte din måler.

Du skal sørge for, at lukkehanerne omkring vandmåleren fungerer, når vi kommer for at skifte måleren. Dvs. at montøren kan lukke for vandtilførslen både før og efter vandmåleren og at de lukker tæt. Se her hvordan du tester lukkehanen) (Åbner film)

Hvis en lukkehane ikke fungerer eller er utæt, skal du kontakte en VVS'er for at få den repareret.

Hvis ikke lukkehanen fungerer, kan vi ikke skifte din måler - så den skal repareres før din aftale med målermontøren.

I visse installationer er der kun én lukkehane ved vandmåleren. Det er OK - vi kan godt skifte din måler alligevel. Men da det er et lovkrav at have to lukkehaner, vil vi anbefale dig at få lavet en ekstra lukkehane næste gang, der bliver arbejdet på installationen. 

Det kan betyde, at der løber vand ud ved målerskiftet. Er det et problem ved dig anbefales det, at du sætter en spand eller lægger et håndklæde. 

Samn Forsyning har indgået aftale med Saint-Gobain, om levering af digitale fjernaflæste målere. Det vil være firmaet Eltel Networks A/S, som vil håndtere udskiftningen af målerne.

Montøren har synligt Samn Forsyning og Eltel-logo på tøj og bil. Montøren har desuden et ID-kort fra Samn Forsyning, som han kan vise på forlangende.

Du vil modtage et brev fra Eltel med et forslag til et tidspunkt til målerskift. Du kan efterfølgende selv gå ind og ændre tiden. Har du spørgsmål rettes de til Eltels kundeservice på tlf. 8813 5857 mandag til torsdag fra kl. 7:30-15:30 og fredag fra kl. 7:30-15:00. 

De nye målere kan fjernaflæses digitalt, og det har flere fordele: 

 • Med din nye fjernaflæste vandmåler skal du ikke aflæse din måler. Vandmåleren sender automatisk besked til os om, hvor meget vand du har brugt.
 • Du får adgang til et online system, hvor du kan kontrollere og følge dit reelle forbrug løbende.
 • Mulighed for alarm i tilfælde af brud på din vandinstallation, vandrør, jordledninger eller et løbende toilet.

Men der er også andre fordele. Med fjernaflæste digitale vandmålere har Samn Forsyning bedre muligheder for at finde utætheder i forsyningsledningerne Det vil optimere renoveringen af vandledningerne og bidrage til at nedbringe spild af drikkevand. På den måde støtter det også op om vores arbejde med FN’s verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet.

Du skal ikke bekymre dig om strømforsyning til måleren. Vandmåleren kører på batteri med mange års levetid. Forventet levetid for batteriet er ca. 15 år.

Hvis der opstår et forbrug, der udløser en alarm, vil du se en "advarselstrekant" blinke på displayet under tallene på din vandmåler.

 • Lækagealarmen aktiveres, når din vandmåler i mindst ét døgn registrerer konstant vandforbrug på din adresse, uden perioder med inaktivitet. Dette kan indikere utætte vandhaner, et løbende toilet eller andre kontinuerlige vandforbrugssituationer. Hvis du har husdyr eller bruger vand til andre formål, kan det også forklare, hvorfor lækagealarmen udløses.
   
 • Hvis dit vandforbrug overstiger målerens kapacitet, vil alarmen gå i gang. Dette kan være tegn på en betydelig brug af vand og over målerens kapacitet i mere end en halv time. Dette kan forekomme, for eksempel når du fylder en swimmingpool, vander haven eller ved et uheld lader en vandslange være tændt.
  Hvis denne alarm kommer ofte, anbefaler vi, at du kontakter os for at få en større målerinstallation.  

For at kontrollere om der er et uønsket vandforbrug, anbefaler vi følgende trin:

 • Tjek om der er et toilet, der siver eller løber konstant.
 • Undersøg om din toiletcisterne fylder hele tiden. Hvis det sker, løber dit toilet og det skal repareres.
 • Inspektion af vandhaner, både indendørs og udendørs.
 • Kontroller om alle dine vandhaner er helt lukkede og ikke drypper. Eventuelle lækager skal udbedres for at undgå spild.
 • Undersøg om der er synlige lækager fra rør eller ventiler i dit hjem. Især omkring varmtvandsbeholdere, håndvaske og lignende områder. Hvis du ser vanddråber eller fugt, er det vigtigt at få det tjekket og repareret.
 • Hvis du ikke kan finde eller stoppe årsagen til det øgede vandforbrug selv, kan det indikere en skjult rørskade. I så fald anbefaler vi at kontakte en autoriseret VVS-installatør.
 • Hvis du allerede kender årsagen til det øgede forbrug, som f.eks. en glemt vandhane eller et løbende toilet, er det vigtigt at rette det hurtigt for at undgå spild. Uanset hvad, er det en god idé at holde øje med din vandmåler regelmæssigt for at opdage eventuelle problemer i tide.

For at følge dit vandforbrug og eventuelt opdage uønsket brug, kan du besøge MinForsyning. På MinForsyning kan du også få adgang til dine fakturaer.

Du kan logge ind på MinForsyning med MitID eller ved at bruge din e-mail og adgangskode.

Du kan vælge den ønskede tidsperiode, f.eks. pr. time og analysere, om forbruget er konstant eller om der er udsving, der potentielt kan indikere lækager eller andre problemer. 

Eltel Networks A/S står for at skifte din vandmåler på vegne af Samn Forsyning. 

Du skal bekræfte eller ændre din booking ved at logge ind på booking.eltel.dk og indtaste:
ID: «Username» og kode: «Passcode». (Koderne finder du i det brev som du har modtaget fra os)

Passer tidspunktet dig dårligt, kan du ændre tiden, når du er logget ind.

For spørgsmål kan du ringe til Eltels kundeservice på tlf. 8813 5858 mandag til torsdag fra kl. 7:30-15:30 og fredag fra kl. 7:30-15:00.

Målerskiftet tager ca. 20 minutter, og der vil være lukket for vandet, imens skiftet foregår. 

Hvis måleren er placeret i en målerbrønd med fri adgang, vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt på tlf. 8813 5858. I det tilfælde behøver du nemlig ikke at være hjemme på udskiftningstidspunktet. 

 

Som udgangspunkt ingen, da alle data er pakket ind i meget høj sikkerhed og kryptering.

Men de ansvarlige ved os og systemadministrationen ved vores samarbejdspartner Saint-Gobain, kan selvfølgelig se de enkelte målere og deres status, og ikke mindst hvis der opstår alarmer.

Netværksleverandøren, der drifter netværket for kommunikation, kan ikke se de enkelte data, de kan kun se, at der er “hul igennem”.

Nej, det er et lovkrav at alle vandmålere indimellem skal udskiftes for at sikre deres funktion.

Samn Forsyning har valgt at overgå til digitale fjernaflæstning og derfor skiftes alle målere. 

Har du særlige udfordringer i forhold til udskiftningen af din vandmåler, så kontakt os på maalerskift@samn.dk

Skulle vandmåleren miste kontakten til nettet, så gemmer selve vandmåleren på flere måneders aflæsninger og målerstand kan altid aflæses på displayet.
Når den så får “kontakt igen” til nettet sender måleren sin statusaflæsning.

En af årsagerme til, at der mistes radio-kontakt til vandmålere, kan være, hvis målerbrønden er fyldt med grundvand, da vandet vil dæmpe radiosignalet. 

Men i det tilfælde at radiosignalet forsvinder for en periode, da vil systemet opdage efter max. 8 timer, at din måler er faldet ud, og så får systemet en data-alarm.

Når montøren skifter din vandmåler, tages der et billede af den gamle måler.
Montøren udfylder et skema med adresse, målernumre, det gamle og det nye, og målerstand for den gamle vandmåler noteres.

Montøren lægger som kvittering på udskiftningen et brev i din postkasse efter endt montering, hvor på der er noteret det gamle målernummer og hvad den stod på. 

Montøren sender os materialet inkl. billedet af den gamle måler og den nye måler registreres på den aktuelle adresse.

Du får din regning helt som du plejer. 

Du modtager en aconto-regning for dit vandforbrug og afledning af spildevand to gange om året:

 • Årsafregning med 1. aconto udsendes i første kvartal af året. 

 • 2. aconto-regning udsendes i september.

På årsopgørelsen er det foregående års forbrug opgjort i forhold til de indbetalte aconto beløb. Hvis dit forbrug overstiger aconto-betalingerne, vil regningen være højere end seneste aconto-regning. Hvis dit forbrug omvendt har været mindre end aconto-betalingerne, bliver regningen mindre.  

Skønner du eller Samn Forsyning, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug, kan acontobeløbet ændres.