samn.dk

Om projektet

17.500 vandkunder skal have ny digital fjernaflæst vandmåler

I løbet af september 2023 starter et pilotprojekt op, og 350 husstande, erhvervsejendomme og offentlige bygninger får installeret en ny digital vandmåler, som automatisk sender data til Samn Forsyning. Udover at gøre hverdagen nemmere for kunderne er det også forventningen, at de nye vandmålere vil reducere vandspild.

I løbet af 2023-24 skal de resterende kunder i vores forsyningsområde have installeret nye målere.

Det er et kæmpe projekt, vi skal løse i samarbejde med kunderne og vores leverandører. Det kræver rigtig meget koordinering og samarbejde. 

De første 350 kunder repræsenterer et bredt udvalg af virksomheder, offentlige bygninger og forskellige boligformer, så vi kan få testet informationsniveauet, tidsforbruget og brugervenligheden i projektet, inden vi ruller det bredt ud. Vi ønsker at give alle vores kunder en god oplevelse i forbindelse med udskiftningen.

Har du som kunde feedback og kommentarer til projektet, er du meget velkommen til at skrive til maalerskift@samn.dk

Ofte stillede spørgsmål